- เปิดแล้ววววว!! คอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1


- เรียนในรูปแบบคลิป เรียนที่ไหนก็ได้ เรียนเมื่อไหราก็ได้ ดูซ้ำ ดูวนกี่รอบก็ได้


- สอนโดย Miss Ray ครูนุ้ย อธิบายกระจ่างละเอียดพร้อมเทคนิคการทำสอบ


- ตะลุยข้อสอบโรงเรียนดัง อาทิ สวนกุหลาบ บดินทรเดชา สามเสน เทพศิรินทร์ O-NET


- รวม 18 ชั่วโมง


- ปกติ 1,890 บาท พิเศษเหลือ 1,490 บาท (เมื่อสมัครภายใน 31 มีนาคม 64)
 
 


 


 
 FAQ’s
Q.  สถาบันเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง
A.


 
 
ทางสถาบันเปิดสอน
1.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบครบวงจร ระดับอนุบาล ประถม มัธยม ผู้ใหญ่ โดยครอบคลุมทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 
    • Phonics
    • Conversation
    • Grammar
    ติวเข้มภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1
 
2.หลักสูตรภาษาจีนกลางแมนดาริน
โดยสอนตั้งแต่การออกเสียงเบื้องต้นสำหรับเด็ก 3 ขวบจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่

3. บริการอบรมภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ในองค์กร โดยเป็นการจัดทำหลักสูตรและส่งครูเข้าไปอบรมพนักงานที่หน่วยงานนั้นๆ


 
Q. Phonics ดีอย่างไร
A.

 
การเรียนโฟนิคส์ (Phonics) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด โดยเป็นการเรียนจากความเข้าใจไม่ต้องอาศัยการท่องจำ เพราะจะต้องแยกสะกดและผสมคำอ่านได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความสามารถในการจำศัพท์ต่างๆได้เร็วขึ้น ออกเสียงคำต่างๆได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีสำเนียงถูกต้องชัดเจน
 
โดยการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะหน้าต่างทางด้านภาษาจะปิดเมื่ออายุประมาณ 8 ขวบ ซึ่งหากเรียนภาษาที่สองหลังจากนี้ก็สามารถทำได้เพียงแต่จะซึบซับได้ช้ากว่าเด็กที่เรียนมาตั้งแต่อายุยังน้อย การเริ่มเรียนตั้งแต่ยังเล็กจึงจะเป็นรากฐานของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีในอนาคต
Q. ครูผู้สอนคือใคร
A.
 

 
ทางสถาบันมีทั้งครูชาวต่างประเทศและครูคนไทยที่มีความสามารถหลายท่าน โดยจะขึ้นอยู่กับคอร์สและระดับของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก
ควรเริ่มที่ครูคนไทยที่มีสำเนียงดีเพื่อค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน จึงมักจะต้องใช้ครู
คนไทยค่อยๆถ่ายทอดการออกเสียงที่ถูกต้อง การบังคับรูปปาก เพิ่มพูนคำศัพท์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น เกมส์ เพลง การวาดรูประบายสี นิทาน เป็นต้น
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ในช่วงชั้นนี้เด็กจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งคอร์สครูคนไทย
หรือครูชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
เรามีทั้งอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการสอนหลายท่าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และ
ครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการสอนคนไทยมาก่อน
Q. มีตารางเรียนอย่างไรบ้าง
A. 
การเรียนเป็นกลุ่ม (Group) จะเรียนกลุ่มล่ะไม่เกิน 6 คน โดยจะมีให้เลือกแบบเรียนวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์
    • วันเสาร์-อาทิตย์    เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง วันละ 1.5 ชั่วโมง
    • วันธรรมดา            เรียนวันอังคาร-ศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง
โดยรอบเวลาเรียนต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของเลเวลนั้นๆ
การเรียนเดี่ยว (Private) ทางสถาบันจะพยายามจัดเวลาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
Q. มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
A. อัตราค่าเล่าเรียนจะเป็นการชำระเป็นคอร์ส  โดยอัตราจะแตกต่างกันตามคอร์สที่เรียนและระดับเลเวล ซึ่งผู้เรียนสามารถทำการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Placement Test) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการประเมินพื้นความรู้เดิมของผู้เรียน จัดคอร์สเรียนที่เหมาะสม และเสนอราคาค่าเล่าเรียนต่อไป
Q. ต้องเรียนไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นผล
A.

 
ในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาของผู้เรียนนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
   • พื้นฐานเดิมของผู้เรียน
   • ความขยันหมั่นเพียรและการฝึกฝน
   • การถ่ายทอดและเทคนิคการสอนของครู
ซึ่งทางสถาบันจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอยู่เสมอ นอกจากจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นระยะเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ทางสถาบันยังมีโครงการ "Better Accent Project" (การอ่านและพูดเพื่อสำเนียงที่ดีขึ้น) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนหรือพูดภาษาอังกฤษอยู่เสมอ 
 
โดยส่วนใหญ่เด็กที่เรียนไปประมาณ 2 คอร์สก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างด้านสำเนียงที่ดีขึ้น สามารถอ่านหนังสือนิทานภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ โดยจะออกเสียงได้ดีและชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น

Copyright by englishworldschool.com